Home.Wie zijn we.Informatie.Nieuws.Contact.Links.

© 2008 - Stichting Dorpsraad Wagenberg -    Email:dorpsraad@wagenberg.eu

 

De werkwijze van de dorpsraad is het gezamelijk bespreken van de belangen en de ontwikkelingen die actueel zijn of actueel moeten worden binnen Wagenberg.

Hiermee willen we de betrokkenheid sterk vergroten middels een goede, duidelijke communicatie.  De dorpsraad wil op deze wijze een klankbord voor de beleidsmakers zijn.

Dit betekent dat er openheid in beleidszaken over Wagenberg vanuit de gemeente dient te komen en er advies ingewonnen  dient te worden over geplande beleidszaken binnen Wagenberg.

Het convenant tussen de gemeente en de dorpsraad vormt hierin de basis van de werkwijze.

Indien er inspraakbijeenkomsten opgestart moeten worden dan zal de dorpsraad zich hiervoor inzetten. Vanzelfsprekend zal de dorpsraad er ook op toezien dat de leefbaarheid in het dorp zeker behouden, maar ook verbeterd moet worden.

 

 

 

De vaste communicatie tussen de dorpsraad en de gemeente gebeurd via de wijkcoordinator, mevr. Lilian van de Wiel.